Chính sách đăng ký

Chính sách đăng ký

Quy định chung

Điều 1: Giải thích từ ngữ:

 1. “Chính Sách Đăng Ký” là Quy Chế này, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm theo quyết định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, quy định các điều khoản, điều kiện, quyền và trách nhiệm của Người Sử Dụng đối với việc sử Dịch Vụ cho VINATELL cung cấp.
 2. “Tài khoản Tellme” là tài khoản do Người Sử Dụng đăng ký, quản lý và duy trì để sử dụng các Dịch Vụ do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung ứng.
 3. “Nhà Cung Cấp Dịch Vụ” hoặc “VINATELL” là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế VINATELL Việt Nam, là một công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
 4. “Người Sử Dụng” là một cá nhân hoặc tổ chức có Tài khoản Tellme và sử dụng Hệ Thống để sử dụng sản phẩm.
 5. “Hệ Thống” là nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để cung cấp Dịch Vụ cho Người Sử Dụng.
 6. “Thông Tin Cá Nhân” là các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân, địa chỉ (thường trú hoặc tạm trú), địa chỉ hộp thư điện tử (Email); số điện thoại di động hoặc điện thoại bàn, tên đăng nhập và mã pin để đăng nhập Hệ Thống.
 7. “Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày không phải là ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, nghỉ bù theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 8. “Mã số tài khoản” là mã số tương ứng với mỗi tên đăng nhập cho tài khoản. Mã số này dùng để giúp Người Sử Dụng đảm bảo không bị lộ tên đăng nhập khi thực hiện các giao dịch nạp TIM. Khi giao dịch nạp TIM Người Sử Dụng có thể cung cấp mã số tài khoản thay vì sử dụng tên đăng nhập.
 9. “Tài khoản liên kết” là việc dùng tài khoản của Zalo và Facebook để đăng nhập vào Tài khoản Tellme.

Điều 2: Nguyên tắc đăng ký Tài khoản Tellme:

 1. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký Tài khoản Tellme, thông tin sửa đổi, bổ sung Tài khoản Tellme.
 2. Ngoài việc tuân thủ Chính Sách Đăng Ký Tellme ID này, Người Sử Dụng phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của VINATELL khi sử dụng sản phẩm của VINATELL được đăng tải công khai trên website sản phẩm của VINATELL.
 3. Người Sử Dụng không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 4. Khi sử dụng sản phẩm của VINATELL, Người Sử Dụng phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó.

Điều 3: Các hành vi cấm:

 1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
 2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 3. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 4. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 5. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.
 6. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 8. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 9. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của VINATELL.
 10. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
 11. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
 12. Không chấp nhận việc mua bán Tài khoản Tellme bằng tiền thật hoặc hiện kim.
 13. Khi giao tiếp với người chơi khác, Người Sử Dụng không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người chơi khác.
 14. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
 15. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của VINATELL hoặc VINATELL dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 16. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới Người Sử Dụng việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của VINATELL mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VINATELL.
 17. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 18. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của VINATELL dưới mọi hình thức.

Quy định về đăng ký, đăng nhập

Điều 4: Đăng ký:

 1. Trước khi đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế sử dụng Tellme ID.
 2. Khi đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng cung cấp đầy đủ, chính xác Thông Tin Cá Nhân về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp. Người Sử Dụng có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản Tellme ID.
 3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng, VINATELL căn cứ vào những thông tin Người Sử Dụng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. VINATELL chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác thông tin quy định tại khoản 2 điều này, Người Sử Dụng sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ VINATELL trong quá trình sử dụng và VINATELL sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

Điều 5: Sử dụng tài khoản, mật khẩu:

 1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Người Sử Dụng sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. Với tài khoản này, Người Sử Dụng có thể truy cập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của VINATELL.
 2. Đối với một tài khoản, Người Sử Dụng sẽ có một mật khẩu để đăng nhập.
 3. Người Sử Dụng có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu của mình, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, VINATELL sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 4. VINATELL có quyền xử lý các tài khoản của Người Sử Dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VINATELL sau 360 ngày kể từ ngày đăng ký.
 5. VINATELL có quyền xóa các tài khoản của Người Sử Dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VINATELL trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

Điều 6: Đăng nhập:

 1. Người Sử Dụng sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được VINATELL cung cấp để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của VINATELL.
 2. Ngoài việc dùng tài khoản Tellme ID để đăng nhập, Người Sử Dụng có thể dụng số điện thoại, Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào Tellme ID. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, Người Sử Dụng đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.
 3. Để đăng nhập Tellme ID từ tài khoản liên kết, Người Sử Dụng phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tích năng này với Người Sử Dụng khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.

 

Quyền và trách nhiệm

Điều 7: Quyền của chủ tài khoản:

 1. Người Sử Dụng được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu cấp; Giấy tờ tùy thân; Email đã đăng ký; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và Số điện thoại bảo vệ tài khoản.
 2. Người Sử Dụng đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; bổ sung, thay đổi số điện thoại nạp TIM bằng Số điện thoại bảo vệ tài khoản; đăng ký Số điện thoại bảo vệ tài khoản; khóa tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
 3. Người Sử Dụng được quyền tặng cho Tài khoản Tellme ID cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Quy chế sử dụng Tellme ID này. Việc tặng cho tài khoản Tellme ID phải tuân thủ theo quy trình của BQT và thông qua tổng đài 1900 63 62 92
 4. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 8: Trách nhiệm của chủ tài khoản:

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ VINATELL, tài khoản của Người Sử Dụng phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, Người Sử Dụng cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định qua tổng đài 1900 63 62 92. Người Sử Dụng đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của Người Sử Dụng là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin Người Sử Dụng cung cấp.
 2. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. VINATELL sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và VINATELL sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 3. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho VINATELL về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Sử Dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người Sử Dụng cũng bảo đảm rằng, Người Sử Dụng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng tại các thiết bị công cộng.
 4. VINATELL quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem sản phẩm, nội dung nào của VINATELL thích hợp cho con của bạn. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình xem sản phẩm, nội dung đó sử dụng có phù hợp với mình không.
 5. Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của VINATELL cũng như các sản phẩm liên quan, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua tổng đài 1900 63 62 92.
 6. Người Sử Dụng cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 7. Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người Sử Dụng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Người Sử Dụng sử dụng ứng dụng xã hội trực tuyến của VINATELL.
 8. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm VINATELL sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người Sử Dụng đối các sản phẩm của VINATELL và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Sử Dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
 9. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 9: Quyền của VINATELL:

 1. Nếu Người Sử Dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng Tellme ID này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của VINATELL được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người Sử Dụng mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Sử Dụng.
 2. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, VINATELL có quyền sử dụng những thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. VINATELL có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định tại khoản 2 điều 4 và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại khoản 2 điều 8 quy chế này.
 4. VINATELL có quyền ngay lập tức tạm khóa tài khoản hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn của Người Sử Dụng nếu VINATELL xác định rằng Người Sử Dụng đã vi phạm điều khoản Thỏa Thuận Sử Dụng này hoặc Người Sử Dụng có hành vi không tôn trọng, xúc phạm, lăng mạ, đe dọa, gây rối trật tự ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh, kinh doanh của VINATELL. Trong trường hợp này, VINATELL có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Người Sử Dụng đối với việc sử dụng các sản phẩm của VINATELL cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Sử Dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
 5. VINATELL có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm hack mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Sử Dụng.

Điều 10: Trách nhiệm của VINATELL:

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm của VINATELL.
 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của VINATELL, tuy nhiên VINATELL chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của Người Sử Dụng, VINATELL không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được Người Sử Dụng chấp nhận.

Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

Điều 11: Đăng Nhập

 1. VINATELL sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi Người Sử Dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản Tellme ID.
 2. Khi Người Sử Dụng đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Người Sử Dụng chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Người Sử Dụng loại trừ trách nhiệm của VINATELL liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của Người Sử Dụng bị chia sẻ cho bên thứ 3.
 3. Đối với sản phẩm về nội dung số, giải trí, chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về sản phẩm, mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm về sản phẩm, dịch vụ tốt. Tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng và chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên.

Điều 12:

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. VINATELL cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên VINATELL sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

Điều 13:

 1. Tiền trong ứng dụng (TIM) đã nạp không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.
 2. VINATELL hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người Sử Dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của VINATELL. Khi Người Sử Dụng sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

Chính sách bảo vệ riêng tư

Điều 14:

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của Người Sử Dụng. Tuy nhiên VINATELL chỉ tiếp nhận và hỗ trơ giải quyết tranh chấp trong trường hợp Người Sử Dụng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Người Sử Dụng đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin Người Sử Dụng cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của VINATELL.

Điều 15:

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Người Sử Dụng tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của Người Sử Dụng vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của Người Sử Dụng cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

 1. Chúng tôi được Người Sử Dụng chấp thuận.
 2. Dịch vụ do website của VINATELL cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
 3. Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;
 4. Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng website liên kết trên website của chúng tôi để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Điều 16:

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

Điều 17:

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

Điều 18:

 1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ VINATELL liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng. Trong trường hợp Người Sử Dụng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Người Sử Dụng cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.
 2. Chúng tôi có thể dùng thông tin tài khoản của Người Sử Dụng để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

Chính sách sở hữu quyền trí tuệ và các quyền khác

Điều 19:

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm của VINATELL đều thuộc về VINATELL hoặc được cấp phép hợp pháp cho VINATELL sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của VINATELL, Người Sử Dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của VINATELL.

Điều 20:

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Người Sử Dụng với cá nhân Người Sử Dụng hoặc nhóm Người Sử Dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Người Sử Dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Điều 21:

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của VINATELL. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điều 22:

Người Sử Dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm VINATELL một cách hoàn toàn miễn phí. Người Sử Dụng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của Người Sử Dụng.\

 

Giải quyết khiếu nại

Điều 23:

Người Sử Dụng đồng ý và tuân thủ rằng, khi Người Sử Dụng đăng ký tạo tài khoản và được VINATELL cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của VINATELL, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Người Sử Dụng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 24:

Người Sử Dụng đồng ý rằng, bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Quy chế sử dụng Tellme ID này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của VINATELL phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm.

Điều 25:

VINATELL chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp Người Sử Dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Điều 26:

Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng với nhau hoặc giữa Người Sử Dụng với VINATELL, VINATELL sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, VINATELL sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của VINATELL là quyết định cuối cùng.

Điều 27:

Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ VINATELL khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm của VINATELL.

Thông tin bổ sung

Điều 28:

Các điều khoản quy định tại Quy chế sử dụng Tellme ID và thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của VINATELL được quy định trên website từng sản phẩm, có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. VINATELL sẽ công bố rõ trên Website, fanpage về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều 29:

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy Chế Sử Dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy Chế Sử Dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 30:

Quy Chế Sử Dụng Tellme ID được cập nhật từ ngày 20 tháng 12 năm 2018.

 

 

Điều 1: Quyền lợi và nghĩa vụ Tellme:

 

1. Quyền lợi

 • Điều hành nhân viên – CTV hoàn thành công việc theo chỉ định ( bố trí, điều chuyển, tạm ngừng ..)
 • Tạm hoãn, Chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể ( nếu có ) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

2. Nghĩa vụ

 • Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều cam kết trong bản đăng ký.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho nhân viên – CTV.

     

Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ nhân viên – CTV:

 

1. Quyền lợi

 • Được đảm bảo an toàn về con người và tài sản trong thời gian thực hiện.
 • Được hưởng các chế độ và lương thưởng theo quy định của các gói dịch vụ.
 • Thời hạn trả lương ngay sau chương trình kết thúc nhân viên sẽ được trả lương định kỳ 2 lần/tháng.
 • Được tham gia các hoạt động do Tellme tổ chức với quyền lợi ưu đãi.
 • Được quyền chấm dứt hợp đồng hay từ chối công việc không phù hợp khi công ty giao phó.
 • Khi khách hàng từ chối dịch vụ, gây ảnh hưởng đến nhân viên – CTV, khách hàng sẽ chịu phạt 30% giá trị booking đó và toàn bộ số tiền đó sẽ được chuyển về tài khoản của nhân viên – CTV nhận booking đó để bồi thường.

2. Nghĩa vụ

 • Khi xuất hiện sự việc không tự quyết được hoặc không có khả năng quyết định xử lý phải báo ngay cho quản lý của Tellme.
 • Khi nhân viên – CTV đã nhận booking nhưng lại hủy thì sẽ phải chịu phạt 20% giá trị booking đó và toàn bộ số tiền đó sẽ được chuyển về hệ thống Tellme.
 • Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ nhân viên giữ thái độ tích cực, giữ uy tín cho công ty.
 • Nếu CTV không chấp hành theo đúng bản hợp đồng lao động đã ký phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có tranh chấp hoặc thiệt hại xảy ra, công ty không chịu trách nhiệm với những gì nhân viên làm ngoài hợp đồng đã quy định.
 • Làm việc đúng giờ luôn là người đến trước cuộc hẹn 10 phút để sẵn sàng cho công việc.
 • Công tác viên có quyền không nhận chương trình khi app báo, nhưng nếu đã nhận chương trình thì tuyệt đối không được hủy làm mất uy tín công ty. Nếu không sẽ bị trừ TIM theo quy định.
 • Không sử dụng điện thoại để làm việc riêng trong quá trình làm việc, Các CTV tắt máy hoặc để im lặng. ( Trừ các trường hợp khẩn cấp có thể liên hệ tới công ty )
 • Không xúc phạm khách hàng trong mọi trường hợp vì khách hàng là người mang lại thu nhập cho mình, gọi khách hàng là sếp là anh, tuyệt đối không gọi băng những từ ngữ khiếm nhã như ông ấy, lão ấy….
 • Mặc trang phục cho phù hợp với chương trình mình đi làm.
 • Khi làm việc cần checkin, checkout thông tin qua app để công ty có thể nắm rõ tình hình và hỗ trợ cộng tác viên trong trường hợp khẩn cấp.
 • Tuyệt đối không vòi tiền khách hàng.
 • Tuyệt đối không tự ý liên hệ khách hàng sau dịch vụ mà chưa báo cáo công ty.
 • Cấm tự ý thay đổi cộng tác viên khác khi đã nhận chương trình theo tài khoản của mình. Nếu vi phạm sẽ bị xóa tài khoản khỏi app.
 • Cấm không làm chương trình riêng với khách hàng không qua Tellme. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả và vấn đề do công tác viên, khách hàng gây ra.
 • Cấm các hành vi mại dâm,môi giới mại dâm, buôn bán tàng trữ chất kích thích, hàng cấm .Vi phạm lỗi nhẹ sẽ phạt hành chính, nặng thì truy cứu trách nhiệm trước pháp luật đồng thời thông báo cho toàn hệ thống Tellme và các kênh tuyển dụng nhân sự PG trên toàn quốc.
 • Nếu nhân viên cố ý lừa dối công ty /khách hàng hoặc không trung thực trong quá trình làm việc sẽ bị phạt hành chính 10 triệu đồng trên 1 vụ việc đồng thời buộc thôi việc và công khai kỷ luật trên toàn bộ Fanpage, diễn đàn PG, website công ty và báo qua email đến tất cả khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc cam kết bảo mật thông tin cá nhân trong hợp đồng không còn giá trị.
 • Chịu trách nhiệm trước quản lý và Công ty trước toàn bộ hành vi của mình khi làm việc.
 • Trách nhiệm của CTV phải tuân thủ theo sự điều phối của quản lý nhân sự trong thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm bất cứ điều khoản nào CTV không được nhận lương và tự chịu trách nhiệm trước công ty.